Lidmaatschap

Lidmaatschap

Lidmaatschapsbijdrage 2022-2023

50 Euro: gewone leden met partner

30 Euro : gewone leden minder dan drie jaar afgestudeerd

Wie nog geen lid is, kan zich aansluiten door bovenvermelde bijdtrage voor het nieuwe werkingsjaar te betalen op de onderstaande rekening.

BE79 0682 1644 6433 van Vereniging Vlaamse Academici-Regio Oostende

Aanmelding bij VVA-Regio Oostende met opgave van voornaam, familienaam, adres, telefoonnummer, gsm en E-mailadres

bij onze secretaris 

Lena DE VLAMYNCK-DERUWE, secretariaat

Cleyemeereweg 8

8432 Leffinge

Telefoon  : 059 31 17 22

E-mail: antoon.devlamynck@skynet.be

 

 


top